หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
www.sabputsa.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.
''องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ภูเขาหินปะการัง
อ่างเก็บน้ำซับเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
1
2
3
 
 
 
 
 
 


นายโอภาส นาน้ำเชี่ยว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0952107785
 
 


นางพรวิพา บุญเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล


นายบรรเจิด ดาจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางดวงใจ กล่ำสิน
นักจัดการงานทั่วไป


นางวัชรี บุญยก
ผู้ช่วยบุคลากร


นางวรัชยา วันทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ


นางวารุณี ดีประสิทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ


นางสาววรินทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล