หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
www.sabputsa.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.
''องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ภูเขาหินปะการัง
อ่างเก็บน้ำซับเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
1
2
3
 
 
 
 
 
 นางทักษิณา สายมณีรัตน์
ปลัด อบต.ซับพุทรา
 
 


นายโอภาส นาน้ำเชี่ยว
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพรวิภา บุญเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล


นายบวร กงกาหน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวมยุรีย์ ยศปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางดวงใจ กล่ำสิน
นักจัดการงานทั่วไป


นางวัชรี บุญยก
ผู้ช่วยบุคลากร


นางวรัชยา วันทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ