หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรี ศรีโลว์ วงศ์ใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
โทร : 0910305640
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายโอภาส นาน้ำเชี่ยว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0952107785


นางสาวนงค์นุช นุเรศรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0883501839


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง