หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางทักษิณา สายมณีรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ซับพุทรา
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายโอภาส นาน้ำเชี่ยว
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายทรงชัย กล่ำสิน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวนงค์นุช นุเรศรัมย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม