หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าที่ร้อยตรี ศรีโลว์ วงศ์ใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
โทร : 0825964893
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าที่ร้อยตรี ศรีโลว์ วงศ์ใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0825964893
นายโอภาส นาน้ำเชี่ยว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0952107785
นายโอภาส นาน้ำเชี่ยว
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0952107785
นายชัชพล บุญจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่วยราชการ ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0970519544