หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
www.sabputsa.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.
''องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ภูเขาหินปะการัง
อ่างเก็บน้ำซับเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
1
2
3
 
 
 
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การรับชำระภาษีป้าย [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)