หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (รอบที่ 2) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (รอบที่ 1) [ 4 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม โครงการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 [ 13 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปี 2562 [ 12 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2