หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
www.sabputsa.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.
''องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ภูเขาหินปะการัง
อ่างเก็บน้ำซับเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
1
2
3
 
 
 
  ข่าวสาร
 
 
 

 
กิจกรรมรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนการคัดแยกขยะให้ประสบความสำเร็จ ณ ภูเขาหินปะการัง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลซับพุทรา  
 

อีกหนึ่งกิจกรรมรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนการคัดแยกขยะให้ประสบความสำเร็จ ณ ภูเขาหินปะการัง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลซับพุทรา ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในตำบล ได้แก่ อบต.ซับพุทรา โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โรงเรียนบ้านซับเจริญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต.ซับพุทรา อสม. ส.อบต. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อถล. และ หน่วยงานระดับอ.ชนแดน ได้แก่ พัฒนาชุมชน ธนาคารออมสิน อ.ชนแดน ถึงอากาศจะร้อนอบอ้าวไปนิด แต่ทุกคนมีความสุขจากกิจกรรมอันป็นสาธารณประโยชน์เช่นนี้>>>โลกจะสวยด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน.

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 14.25 น. โดย โอภาส นาน้ำเชี่ยว

ผู้เข้าชม 341 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X