หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
www.sabputsa.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.
''องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ภูเขาหินปะการัง
อ่างเก็บน้ำซับเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
1
2
3
 
 
 
  ข่าวสาร
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562  
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบฯ (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ภาษีป้าย
ยื่นแบบฯ (ภ.ป.1) และชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2562

ภาษีบำรุงท้องที่
ชำระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2562

ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ที่
ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
โทร.,โทรสาร 056-713895

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 13.50 น. โดย โอภาส นาน้ำเชี่ยว

ผู้เข้าชม 182 ท่าน