หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
www.sabputsa.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.
''องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง''
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ภูเขาหินปะการัง
อ่างเก็บน้ำซับเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
1
2
3
 
 
 
 
 
 


นายขวัญ วันทา
ประธานสภา อบต.ซับพุทรา
 


นายเปลี่ยน ศรีบุรินทร์
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


ว่าที่ร้อยตรี ศรีโลว์ วงศ์ใหญ่
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายชีพ สกุลนี
สมาชิก อบต. หมู่ 1


นายแดง คงอยู่
สมาชิก อบต. หมู่ 1


นางแพรว อินทร์ใหญ่
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายผล แสนสุข
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายทวี โปรสายบุตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายแสวง น้อยธรรมราช
สมาชิก อบต. หมู่ 4


นายธเนศ นาคหอม
สมาชิก อบต. หมู่ 4


นายเปลี่ยน ศรีบุรินทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
รองประธานสภา อบต.


นายมงคล กอข้าวกลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5