หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล ซับพุทรา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
www.sabputsa.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.
''องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง''
นายขวัญ วันทา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ภูเขาหินปะการัง
อ่างเก็บน้ำซับเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลซับพุทราเป็นตำบลซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอชนแดน ห่างจาก อำเภอชนแดน ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖๘.๔ ตารางกิโลเมตร ๔๒,๗๕๐ ไร่
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสลับภูเขา พื้นที่ ส่วนใหญ่ทำการเกษตร เช่น ทำนา และทำสวนผลไม้ยืนต้น มีคลองหลัก ไหลผ่านหมู่บ้านใหญ่ ๑ คลอง คือ คลองบรเพ็ต (คลองไทร) ไหลผ่าน บ้านซับพุทรา วังไทร และโคกสาร
 
 
การเปลี่ยนแปลงของอากาศเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหน้า แล้งจะแห้งแล้งมาก ทำให้ราษฎรไม่สามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้
 
 
จำนวนประชากร ทั้งหมด ๓,๙๔๔ คน
 
เป็นชาย ๒,๑๐๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๗ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
เป็นหญิง ๑,๘๓๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๒ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย ๕๘ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙ แห่ง แยกเป็น
 
ชนิดหัวบีบ จำนวน แห่ง
 
ชนิดหลอดแก้วมือหมุน จำนวน แห่ง
 
 
ประชากรในตำบลซับพุทธา มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท / ปี
 
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๕
 
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ
 
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ
 
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บัววัฒนา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ยางงาม และ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง ๙ หมู่บ้าน ได้แก่
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านซับพุทรา          
  บ้านคลองกลาง        
    บ้านซับเจริญ          
  บ้านคลองกลาง        
    บ้านโคกสาร          
  บ้านซับหมาแสน        
    บ้านซับอีปุก          
  บ้านเขาเพิ่มพัฒนา        
    บ้านเขาถ้ำ