ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 2 ต.ซับพุทรา  
 

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 2  ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1.ประกาศขายซองวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2556 ณ ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา โทรศัพท์ 056-811-003
2.เปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2556 เวลา 12.05 น. โดย โอภาส นาน้ำเชี่ยว

ผู้เข้าชม 614 ท่าน