ประกาศสอบราคาโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คลองซับไผ่ หมู่ที่ 5 ต.ซับพุทรา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คลองซับไผ่ หมู่ที่ 5 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1.ประกาศขายซองวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2556 ณ ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา โทรศัพท์ 056-811-003
2.เปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2556 เวลา 21.05 น. โดย คุณ จารุวรรณ พรหมศรี

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 15.29 น. โดย โอภาส นาน้ำเชี่ยว

ผู้เข้าชม 548 ท่าน